Vi är ett litet team med lång erfarenhet av kapitalförvaltning och djup kunskap om marknaden. Som oberoende aktör behöver vi inte förhålla oss till annat än att tillmötesgå dina intressen och önskemål.

Du kan ta del av vår förvaltning genom att investera i fonden Kavaljer Multi alternativt, om du har byggt upp en något större portfölj, genom att teckna ett förvaltningsavtal direkt med oss. Fonden ger dig en väldiversifierad portfölj redan med mindre belopp och kan nås här.

Vid direktavtal med oss hjälper vi till med att utforma en individuellt anpassad investeringsportfölj baserat på just dina förutsättningar och preferenser. Du har kanske sålt ditt företag, erhållit en större summa i arv eller sålt din villa men saknar tid för att bygga upp och bevaka en väldiversifierad investeringsportfölj. Det kan även vara så att du önskar hjälp med förvaltning av dina pensionsmedel.

Välkommen!