Medarbetare

Peter Lindvall
Förvaltning, VD
peter@kavaljer.se +46 (0)73 - 982 31 20
Född 1966. Civilekonom Uppsala Universitet med inriktning Nationalekonomi C/D nivå. Har sedan 1995 arbetat med kapitalförvaltning på Nordiska- och Aragon Fondkommission, Invik och Catella. Dessförinnan arbetat med löpande ekonomisk redovisning och bokslutsarbete. Ledningsprövad av Finansinspektionen.
Håkan Telander
Förvaltning, Vice VD
hakan@kavaljer.se +46 (0)76 - 297 87 48
Född 1965. Ekonom, Stockholms Universitet. 1990-1997 anställd på Handelsbanken, 1994-1997 som finansanalytiker. 1997-2007 VD och fondförvaltare på Carnegie Fonder. Därefter arbetat med kapitalförvaltning på Case och Catella. Ledningsprövad av finansinspektionen.
Jan-Ove Sundgren
Ansvarig sälj och marknad
j-o@kavaljer.se +46 (0)73 5815881