Fonder

Fondförvaltning

Fonden Kavaljer Multi är till för dig som önskar investera eller månadsspara i en indexoberoende, aktiv fond och som ser det som fördelaktigt att delar av portföljen består av lite mindre s.k. kvalitetsbolag.

Fonden är en blandfond med inriktning mot främst svenska aktier samt svenska räntepapper. Även om fokus inom tillgångsslaget aktier ligger på den svenska aktiemarknaden kan det från tid till annan även förekomma en mindre andel utländska och då främst nordiska bolag.

Fonden kan investera 40 – 80 procent i aktier, 20 – 60 procent i räntebärande och 0 – 20 procent i alternativa investeringar. Även om fonden har möjlighet att investera i alternativa investeringar är detta inget som förekommer i normala fall.

Fonden har som målsättning att ge andelsägarna en god avkastning genom aktiv tillgångsallokering och genom att placera i s.k. kvalitetsbolag med låg verksamhetsrisk och god tillväxtpotential. Fonden förvaltas enligt samma övergripande investeringsfilosofi som Kavaljers diskretionära kapitalförvaltning.

Fondförvaltning inkluderar en hållbarhetsanalys vilken tar hänsyn till hur väl de bolag vi investerar i bedriver en hållbar verksamhet. Detta eftersom vi tror att företag med medvetenhet kring hållbarhet kommer generera en stabilare avkastning samtidigt som vi önskar eliminera den risk det kan medföra att investera i bolag som inte lever upp till dagens hållbarhetskrav.

Fonden ligger på risknivå 4 på en 7 gradig skala och lämplig för dig med en långsiktig placeringshorisont.

Investera i Kavaljer Multi

Fonden finns tillgänglig hos de flesta distributörer – fråga efter den alternativ kontakta oss om du inte hittar den!

Kavaljer Multi finns bl.a. här: