Filosofi

Kavaljers investeringsfilosofi är huvudsakligen inriktad på de nordiska marknaderna, med fokus på den svenska aktiemarknaden. I Sverige finns många globala värdsledande företag som ger investeraren en kostnadseffektiv global exponering.

Vid val av tillgångsfördelning sker en individuell riskanpassning. Beroende på marknadsläge väljer vi hur stor andel som skall placeras i aktier och räntebärande placeringar.  Den rekommenderade fördelningen mellan olika tillgångslag varierar beroende på kundens riskbenägenhet och placeringshorisont.

Vid val av bolag i portföljerna premieras stabila bolag med begriplig affärsmodell där ledningen verkar för att skapa ett långsiktigt aktieägarvärde. Vi använder oss av en värdeorienterad fundamental analys. Vi letar efter bolag vars värde inte korrekt återspeglar i aktiekursen. Vid val av bolag har vi en placeringshorisont på mer än 3 år.

Som en mindre förvaltare kan vi även investera i mindre bolag som ofta som följd av sin mindre storlek, är lägre värderade och kan därmed ge en högre avkastning.

Vi har som övergripande mål att maximera avkastningen med ett begränsat risktagande och ge våra kunder en värdemässig ökning av portföljens värde som överträffar jämförbart index.