Kapitalförvaltning

Individuella portföljer anpassade efter specifika behov och önskemål.

Vi tillhandahåller kapitalförvaltning till privatpersoner/familjer, företagare och stiftelser/organisationer. Genom låga förvaltningskostnader och genom en beprövad förvaltningsfiosofi ger vi våra kunder över tiden en god avkastning. Vi har nöjda kunder och goda referenser.

Som kund väljer du själv var du vill ha din depå. Vi förvaltar idag portföljer som finns både hos Avanza, Nordnet och hos de vanliga affärsbankerna.

Vår ersättning är endast ett lågt fast och synligt arvode. Vi erhåller inga andra intäkter såsom courtagedelning från depåbanken eller säljprovisoner.

Individuella portföljer anpassade efter specifika behov och önskemål. Den rekommenderade fördelningen mellan olika tillgångslag varierar beroende på kundens riskbenägenhet och placeringshorisont.

Direktinvesteringar i undervärderade tillgångar. Investeringar sker endast i tillgångar där vi förväntar oss en god avkastning, istället för i marknadsförda produkter som ger oss provisioner.

Som en mindre förvaltare kan vi göra meningsfulla investeringar i mindre och medelstora bolag med högre förväntad avkastning. Mindre bolag är ofta sämre bevakade och därmed lägre värderade.