Nyheter

Kavaljer ger juldonation till Hand i hand

23 december 2017

handinhand

Hand in Hand är en organisation som har visat att de på ett mycket kostnadseffektivt sätt kan hjälpa många människor ur fattigdom. Metoden är att hjälpa fattiga människor att hjälpa sig själva genom utbildning och träning av kvinnor i entreprenörskap, och sedan, ibland ge mikrolån för hjälp att starta egna företag. Utbildningen består av att kvinnorna lär sig läsa, skriva, räkna och att driva ett mindre företag med allt vad det innebär av bokföring, kundrelationer och investeringskalkylering. Eventuella mikrolån går till kvinnorna och bara till jobbskapande investeringar, aldrig till konsumtion. Genom familjens ökade inkomst kan föräldrarna låta barnen sluta arbeta för att gå i skolan. Hand in Hand arbetar i Indien, södra och östra Afrika samt i Afghanistan, Rwanda, Burma (Myanmar) och Kambodja. Systematic Capital har skänkt 9000 kronor vilket beräknas hjälpa 10 familjer att lyfta sig ur fattigdom. Mer infomation om organisationen och hur man stödjer finns på www.handinhand.nu


Jan-Ove Sundgren har rekryterats till Kavaljer som ansvarig för försäljning och marknadsföring av bolagets tjänster.

14 december 2017

Om Jan-Ove Sundgren: Jan-Ove kommer närmast från rollen som Client Executive hos Intervalor där han företrädde ett antal internationella kapitalförvaltare på den Svenska marknaden. Innan Intervalor jobbade han under fem år på Nasdaq OMX Nordic Fund Market och etablerade där den första elektroniska fondhandelsplattformen för investeringsfonder i Norden. Dessförinnan var Jan-Ove projektansvarig på Swedbank Private Banking samt försäljningschef på Banco Fonder.

Utbildning: Certified European Financial Analyst, CEFA från Handelshögskolan i Stockholm samt Master of Science in Business Administration and Economics från Handelshögskolan vid Umeå Universitet.

 


Systematic Capital ger juldonation till Hand i hand

20 december 2016

handinhand

Hand in Hand är en organisation som har visat att de på ett mycket kostnadseffektivt sätt kan hjälpa många människor ur fattigdom. Metoden är att hjälpa fattiga människor att hjälpa sig själva genom utbildning och träning av kvinnor i entreprenörskap, och sedan, ibland ge mikrolån för hjälp att starta egna företag. Utbildningen består av att kvinnorna lär sig läsa, skriva, räkna och att driva ett mindre företag med allt vad det innebär av bokföring, kundrelationer och investeringskalkylering. Eventuella mikrolån går till kvinnorna och bara till jobbskapande investeringar, aldrig till konsumtion. Genom familjens ökade inkomst kan föräldrarna låta barnen sluta arbeta för att gå i skolan. Hand in Hand arbetar i Indien, södra och östra Afrika samt i Afghanistan, Rwanda, Burma (Myanmar) och Kambodja. Systematic Capital har skänkt 9000 kronor vilket beräknas hjälpa 10 familjer att lyfta sig ur fattigdom. Mer infomation om organisationen och hur man stödjer finns på www.handinhand.nu

 


 

Systematic Capital byter namn till Kavaljer AB

21 oktober 2016

Systematic Capital Nordic AB har idag fått sitt nya namn Kavaljer AB godkänt av Bolagsverket och av Finansinspektionen. Namnbytet medför inga förändringar i övrigt.

Vår fond SEF Systematic Capital muLTi nu tillgänglig i PPM

20 oktober 2016

Från och med 20 oktober 2016 finns Systematic Capital muLTi tillgänglig i PPM. Fondens nummer i PPM är 507707.

SEF Systematic Capital muLTi är aktivt förvaltad och investerar i svenska och internationella aktier samt främst i svenska räntebärande värdepapper. Andra tillgångsslag kan förekomma. Fonden kan investera 40-80 procent i aktier, 20-60 procent i räntebärande och 0-20 procent i alternativa investeringar. Fonden har som målsättning att ge andelsägarna en god avkastning genom aktiv tillgångsallokering och genom placeringar företrädesvis i bolag med låg till normal verksamhetsrisk och god tillväxtpotential.

Lägre kostnader för fondandelsägare i Topach Core

28 april 2016

Fondens styrelse anser och har föreslagit  en sammanläggning som är till fördel för andelsägarna i Topach Core och förväntas minska kostnaderna för fondandelsägarna.  Den övertagande fondens förvaltningsbolag är Swedbank Management Company S.A., ett Luxemburgbaserat dotterbolag till Swedbank AB (publ) i Sverige (”förvaltningsbolaget”). Förvaltningsbolaget har överlåtit den övertagande fondens investeringsförvaltning till Systematic Capital Nordic AB (Systematic Capital Nordic AB fungerar även som den överlåtande fondens investeringsförvaltare). Den övertagande fondens förvaringsinstitut är Swedbank AB (publ) Luxembourg Branch och dess revisor är Deloitte Audit S.à r.l. Swedbank AB (publ) är distributör för den övertagande fonden och har befintliga relationer till en rad olika distributörer. Detta förväntas öka antalet teckningar och skapa skalekonomi för andelsägarna. Sammanläggningen beräknas ske 20 maj 2016. I samband med detta byter fonden namn till Systematic Capital muLTi.

Systematic Capital erhåller det högsta kreditbetyget AAA

5 april 2016

Systematic Capital Nordic AB har erhållit det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få, AAA.  Endast ca 2.87% av alla företag i hela Sverige uppnår AAA. För att ett bolag skall erhålla AAA krävs  bland annat att företaget omsätter mer än 2 miljoner, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

Katarina Wallin ny ledamot i Systematic Capitals styrelse

5 april 2016

katarina

Katarina Wallin har idag valts som ny oberoende ledamot i Systematic Capitals styrelse. Katarina ersätter Lennart Torstensson som avböjt omval.

Om Katarina Wallin: Utbildning: Civilingenjör från Kungl. tekniska högskolan. Beteendevetenskap och företagsekonomi vid Stockholms universitet. Huvudsaklig sysselsättning: Strategikonsult och delägare i Evidensgruppen. Övriga förtroendeuppdrag: Styrelseordförande i Belatchew Arkitekter AB samt Bernow Lindqvist Wallin AB. Styrelseledamot i Catena AB (publ), Ekologigruppen AB, Evidens blw AB, Au Point AB samt Evimetrix AB. Adjungerad styrelseledamot i BFAB samt i VOK AB.


Systematic Capital ger juldonation till Hand i hand

20 december 2015

handinhand

Hand in Hand är en organisation som har visat att de på ett mycket kostnadseffektivt sätt kan hjälpa många människor ur fattigdom. Metoden är att hjälpa fattiga människor att hjälpa sig själva genom utbildning och träning av kvinnor i entreprenörskap, och sedan, ibland ge mikrolån för hjälp att starta egna företag. Utbildningen består av att kvinnorna lär sig läsa, skriva, räkna och att driva ett mindre företag med allt vad det innebär av bokföring, kundrelationer och investeringskalkylering. Eventuella mikrolån går till kvinnorna och bara till jobbskapande investeringar, aldrig till konsumtion. Genom familjens ökade inkomst kan föräldrarna låta barnen sluta arbeta för att gå i skolan. Hand in Hand arbetar i Indien, södra och östra Afrika samt i Afghanistan, Rwanda, Burma (Myanmar) och Kambodja. Systematic Capital har skänkt 9000 kronor vilket beräknas hjälpa 10 familjer att lyfta sig ur fattigdom. Mer infomation om organisationen och hur man stödjer finns på www.handinhand.nu