Medarbetare

Peter Lindvall
Förvaltning, VD
Född 1966. Civilekonom Uppsala Universitet med inriktning Nationalekonomi C/D nivå. Har sedan 1995 arbetat med kapitalförvaltning på Nordiska- och Aragon Fondkommission, Invik och Catella. Dessförinnan arbetat med löpande ekonomisk redovisning och bokslutsarbete. Ledningsprövad av Finansinspektionen.
Håkan Telander
Förvaltning, Vice VD
Född 1965. Ekonom, Stockholms Universitet. 1990-1997 anställd på Handelsbanken, 1994-1997 som finansanalytiker. 1997-2007 VD och fondförvaltare på Carnegie Fonder. Därefter arbetat med kapitalförvaltning på Case och Catella. Ledningsprövad av finansinspektionen.
Jan-Ove Sundgren
Ansvarig sälj och marknad
CEFA från Handelshögskolan i Stockholm och Ekonomie Magister Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Försäljning och affärsutveckling sedan 1999 hos bl.a. Nasdaq OMX, Swedbank Private Banking, Alfred Berg Kapitalförvaltning och Banco Fonder samt representant för ett flertal internationella kapitalförvaltare, däribland Banque de Luxembourg Investments.