Fonder

Fondförvaltning

Kavaljers fonder är till för dig som önskar investera eller månadsspara i indexoberoende, aktiva aktiefonder. Vårt mål är att ge våra fonders andelsägare en god avkastning genom att placera i s.k. kvalitetsbolag med låg verksamhetsrisk och god tillväxtpotential. Vår fonder förvaltas enligt samma investeringsfilosofi som Kavaljers diskretionära kapitalförvaltning.

Fondförvaltning inkluderar en hållbarhetsanalys vilken tar hänsyn till hur väl de bolag vi investerar i bedriver en hållbar verksamhet. Detta eftersom vi tror att företag med medvetenhet kring hållbarhet kommer generera en stabilare avkastning samtidigt som vi önskar eliminera den risk det kan medföra att investera i bolag som inte lever upp till dagens hållbarhetskrav.

Mera information om våra fonder finns beskrivet under respektive fondavdelning Kavaljer Quality Focus och Kavaljer Investmentbolagsfond.