Förvaltningsfilosofi

Kavaljer bedriver aktiv kapitalförvaltning med inriktning på kvalitetsbolag.

  • Med aktiv förvaltning avser vi att vi agerar indexoberoende. D.v.s. att vi istället för att ta hänsyn till ett innehavs vikt i index väljer innehav utifrån egen analys och tro på den avkastningspotential vi bedömer att varje värdepapper kan generera.
  • Med kvalitetsbolag avser vi bolag som växer med lönsamhet, har starka marginaler, starka varumärken och en ledning som agerar i aktieägarnas intressen. Vi utgår från att vinsttillväxt över tid även kommer generera en högre värdering och därmed högre aktiekurs.
  • Vi investerar gärna i mindre och medelstora noterade bolag (i kombination med stora bolag) då det historiskt visat sig att dessa över tid uppvisat bättre tillväxt. Mindre bolag är även ofta inte lika välbevakade, är lägre värderade och ingår i många fall ännu inte i något index.

Vår filosofi passar bra för dig som är en långsiktig investerare och som önskar god riskjusterad avkastning.