Om oss

Kavaljer AB är ett svenskt värdepappersbolag som under tillstånd av Finansinspektionen tillhandahåller förvaltningstjänster åt institutionella och privata investerare samt förvaltar fonden Kavaljer Quality Focus. Förvaltningen anpassas efter varje kunds behov, önskemål och målsättning. Bolaget förvaltar även kapitalförsäkringar, investerarsparkonton och tjänstepensioner. Tjänsten erbjuds med en hög grad av personlig service.

Kavaljer AB ingår i den privatägda Simonssongruppen AB. Genom Simonssongruppen har Kavaljer en stark och långsiktig ägare. Simonssongruppens värderingar: “Vi bryr oss om varandra och våra kunder genom att alltid göra vårt bästa på ett professionellt och medmänskligt sätt. Vi är övertygade om att detta synsätt också innebär en långsiktig lönsamhet för våra verksamheter och kunder”. Läs gärna mer om Simonssongruppen på www.simonssongruppen.se

Kavaljer AB står under tillsyn av Finansinspektionen (FI nr. 035550) och SEF Kavaljer Quality Focus är en Luxemburgregistrerad delfond i UCITS-paraplyfonden SEF. Fonden har tillstånd att marknadsföras till allmänheten i Sverige. Fondbolag är Swedbank Management Company S.A. och Swedbank AB (publ) Luxembourg Branch har uppdraget att tillhandahålla fondredovisning och andelsägarregister samt är utsedd till förvaringsinstitut för fonden.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.