Pensionsförvaltning

Förvaltning av pensionsmedel

Det lönar sig för de allra flesta att göra en översyn av upplägget kring sitt pensionssparande. Många har slentrianmässigt valt att spara till pensionen inom lösningar som innebär att en allt för stor del av insättningarna eller avkastningen går till din bank eller försäkringsbolag. En vanligt förekommande avgift är den s.k. kapitalavgiften som ofta ligger på 0,65% per år. Utöver denna, enligt oss helt onödiga avgift, förekommer det tyvärr också ibland rekommendationer om att investera i produkter med allt för höga förvaltningsavgifter. Även om den procentuella avgiften kan te sig liten vid en första anblick, kan det i slutändan komma att röra sig om flera hundra tusen kronor i onödiga avgifter!

Två aktörer som erbjuder pensionslösningar utan kapitalavgift är Avanza och Nordnet. Genom att öppna konto hos någon av dessa samt ge Kavaljer i uppdrag att förvalta dina pensionsavsättningar säkerställer du en aktiv förvaltning med god bevakning och dessutom till en låg avgift.

Kontakta oss gärna så berättar vi mera om vår pensionsförvaltning!

Mera om Avanzas och Nordnets tjänster kring pensionssparande finner ni här: