Fonder

Ulf Lilja
Ordförande
Född 1962. VD Simonssongruppen AB. Tidigare bla Auktoriserad revisor inom Ernst & Young och Deloitte & Touche. Ledningsprövad av Finansinspektionen.
Katarina Wallin
Ledamot (oberoende)
Född 1970. Utbildning: Civilingenjör från Kungl. tekniska högskolan. Beteendevetenskap och företagsekonomi vid Stockholms universitet. Huvudsaklig sysselsättning: Strategikonsult och delägare i Evidensgruppen. Övriga förtroendeuppdrag: Styrelseordförande i Belatchew Arkitekter AB, Bernow Lindqvist Wallin AB, BFABs fastighetskommitté, Au Point AB samt Evimetrix AB. Styrelseledamot i Catena AB (publ), Ekologigruppen AB, Evidens blw AB samt Nordisk byggdag.
Peter Lindvall
Ledamot
Född 1966. Civilekonom Uppsala Universitet med inriktning Nationalekonomi C/D nivå. Har sedan 1995 arbetat med kapitalförvaltning på Nordiska- och Aragon Fondkommission, Invik och Catella. Dessförinnan arbetat med löpande ekonomisk redovisning och bokslutsarbete. Ledningsprövad av Finansinspektionen.
Håkan Telander
Ledamot
Född 1965. Ekonom, Stockholms Universitet. 1990-1997 anställd på Handelsbanken, 1994-1997 som finansanalytiker. 1997-2007 VD och fondförvaltare på Carnegie Fonder. Därefter arbetat med kapitalförvaltning på Case och Catella. Ledningsprövad av finansinspektionen.