Synpunkter eller klagomål

Känner du dig av någon anledning missnöjd med vår verksamhet så tveka inte att höra av dig, ibland kanske det kan bero på missförstånd. Använd uppgifterna nedan för att enklast komma i kontakt med oss.

Kavaljer AB

Järnvägsgatan 36
131 54 Nacka
E-post: info@systematiccapital.com
Tel: 08 – 508 860 00

Som konsument har du även alltid rätt att vända dig till övriga instanser med dina synpunkter eller klagomål:

Allmänna reklamationsnämnden

www.arn.se
Box 174
101 23 Stockholm
E-post: arn@arn.se
Tel: 08 – 508 860 00
Besöksadress: Kungsholmstorg 5
Öppettider: Vardagar 9-12, Helger 13-16
Fax: 08-508 860 01

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

www.bankforsakring.konsumenternas.se
Box 24215
104 51 Stockholm
Tel: 0200 – 22 58 00, +46 8 22 58 00 (från utlandet)
Besöksadress: Karlavägen 108
Öppettider: Vardagar 9 – 12

 

Du kan också vända dig till konsumentvägledningen i din kommun och även väcka talan vid allmän domstol.

Vår hantering av klagomål:

Klagomål skall behandlas effektivt och omsorgsfullt. Klagomål skall besvaras sakligt och korrkt, varvid svaret skall ges skriftligt och utformas på ett så tydligt sätt som möjligt sa att den klagande på ett enklet sätt kan tillgodogöra sig uppgifterna däri. Klagomålsärenden handläggs av företagets klagomålsansvarige Peter Lindvall i samråd med den handläggare som ursprungligen mottog kundens klagomål. Beslut av klagomålsärenden fattas av VD.