Trädabolagsförvaltning

Förvaltning av trädabolag eller s.k. 5-års förvaltning

Har du ett fåmansföretag och avser avsluta ditt företagande genom att lägga ner verksamheten eller går i tankar om att avyttra din verksamhet kan det vara värt att undersöka regelverket kring så kallade ”trädabolag”.

Under förutsättning att det inte bedrivs verksamhet i ditt bolag under en period om fem år, d.v.s. bolaget är satt i träda, ändrar dina aktier status från att vara kvalificerade till att bli okvalificerade. Statusförändringen av aktierna medför en stor skattemässig fördel eftersom försäljning av okvalificerade aktier uppgår till 25 procent, vilket skall jämföras med en dubblerad skattesats såvida försäljning sker av s.k. kvalificerade aktier.

Trots att du inte bedriver verksamhet i ditt bolag under den tid ditt bolag är försatt i träda kan du ändå låta kapitalet generera avkastning genom att placera dina medel. För detta krävs dock att du skriver ett diskretionärt förvaltningsavtal med en extern kapitalförvaltare, t.ex. med Kavaljer, inom vilket du anger ramar för hur förvaltningen skall hanteras.

För att säkerställa att upplägget utformas juridiskt korrekt rekommenderas att du kontaktar sakkunniga på området. Genom att kontakta oss kan vi hänvisa vidare till flertal välrenommerade redovisningsbyråer och jurister som kan ge råd om tillvägagångssätt.

Kavaljer har lång erfarenhet av upprättande samt förvaltning av diskretionära förvaltningsuppdrag för bolag som försatts i träda. Kontakta oss gärna för mera information!