Kavaljer Investmentbolagsfond

Aktiv förvaltning till priset av en indexfond

Fördelen med investmentbolag:

• Högre avkastning

• Riskspridning

• Rabatt

• Låga kostnader.

Investmentbolagen är aktiva ägare i sina portföljbolag vilket skapar förutsättningar för högre avkastning än indexfonder (som väljer bolag efter hur stora de är på börsen och alltid presterar en sämre avkastning än index). Historien har också visat att investmentbolagens avkastning varit högre än den svenska börsen. Ofta handlas investmentbolagen med rabatt mot substans vilket är ytterligare en anledning till investmentbolagens goda avkastning. Ägandet i investmentbolag innebär få transaktioner och att huvuddelen av den aktiva det förvaltningsarbetet sker i portföljbolagen vilket båda ger lägre kostnader.

Kavaljer Investmentbolagsfond

Kavaljer Investmentbolagsfond är en indexoberoende aktiefond som investerar långsiktigt i en bred portfölj bestående av investmentbolag. Antalet innehav hålles relativt koncentrerat då den faktiska diversifieringen uppnås via den inneboende diversifieringen i de bolag fonden investerat i. Fonden investerar i investmentbolag över hela världen, men en större andel av fondens innehav kommer vara i Sverige och USA.

Ett investmentbolag är ett bolag som investerar i andra bolag i kombination med att de medverkar till att hjälpa dessa bolag att utvecklas. Genom Investmentbolagsfonden erbjuds möjlighet att, tillsammans med några av världens bästa investerare att ta del av utvecklingen i ett stort antal mindre och större kvalitetsbolag verksamma över hela världen. Utöver rena investmentbolag kan fonden till mindre del även investera i konglomerat och bolag som förvaltar och utvecklar starka varumärken.

Urvalet av innehav i fonden består av investmentbolag som utmärker sig genom att de lyckats uppvisa tillväxt under lång tid med god avkastning samt att de har en förtroendegivande ledning som uppvisar långsiktighet avseende företagets uppbyggnad.

Målsättningen är att över tid generera en avkastning som överstiger ett globalt aktieindex till en låg avgift om 0,3% per år. Fonden är avsedd för den långsiktige investeraren som har en placeringshorisont på minst 5 år.

Fonden ligger på risknivå 5 på en 7 gradig skala och lämplig för dig med en långsiktig placeringshorisont på åtminstone fem år.

 

Investera i Kavaljer Investmentbolagsfond

Fonden finns tillgänglig hos de flesta distributörer – fråga efter den alternativ kontakta oss om du inte hittar den!

Kavaljer Investmentbolagsfond finns bl.a. här: