Kapitalförvaltning

Kavaljers Kapitalförvaltning – Individuellt utformade portföljer anpassade efter dina behov

Vi tillhandahåller kapitalförvaltning till privatpersoner och familjer, företag organisationer och stiftelser som har ett kapital överstigande 3 miljoner kronor. En betydande del av våra uppdrag utgör även förvaltning av så kallade trädabolag.

Genom vår oberoende ställning kan vi erbjuda ett flexibelt upplägg som innebär att du som kund fritt kan välja var du vill ha din depå. Vi förvaltar idag portföljer som finns såväl hos Avanza, Nordnet som hos de vanliga affärsbankerna.

Vid inledningen av varje förvaltningsuppdrag tecknar vi ett s.k. diskretionärt kapitalförvaltningsavtal. I samband med detta sätter vi, i dialog med dig, upp de riktlinjer som skall gälla inom ramen för avtalet, bl.a. ditt avkastningsmål, din placeringshorisont, hur stora risker du önskar ta samt övriga preferenser. Allt detta dokumenteras noggrant och ligger till grund för den portfölj vi utformar unikt för dig.

Förvaltningen sker enligt vår beprövade modell, en modell som vi bedrivit under lång tid och som uppvisat gott förvaltningsresultat. Modellen baseras på vår förvaltningsfilosofi som kan beskrivas som aktiv kvalitetsförvaltning.

Låga förvaltningskostnader är en viktig komponent för att uppnå ett gott förvaltningsresultat. Därför baserar vi vår avgiftsmodell endast på ett lågt, fast och synligt arvode. Vi erhåller inga andra intäkter såsom courtagedelning från din depåbank, säljprovisoner eller dolda intäkter genom att använda komplicerade instrument.

Vi har nöjda kunder och goda referenser. Vi har därför heller inte funnit någon anledning att binda upp våra kunder. Skulle du av någon anledning önska avsluta förvaltningsuppdraget kan detta göras omgående. Under löptiden kan vi erbjuda en unikt nära kontakt med oss som förvaltar dina medel.