Vårt förvaltningsteam har lång erfarenhet av kapitalförvaltning och djup kunskap om marknaden. Som oberoende aktör behöver vi inte förhålla oss till annat än att tillmötesgå dina intressen och önskemål.

Du kan ta del av vår förvaltning genom att investera i någon av Kavaljers fonder alternativt, om du har kapital överstigande 5 miljoner kronor, erhålla en individuellt anpassad portföljförvaltning baserat på just dina förutsättningar och önskemål.

För dig som sålt ditt företag finns möjlighet till en lägre skatt genom så kallad trädabolagsförvaltning.

Vi erbjuder också hjälp med förvaltning av dina pensionsmedel.

Välkommen!